top of page

ESG

Hva er ESG: ESG er en engelsk forkortelse, og står for Environmental, Social and Governance. På norsk oversettes det til miljø- , sosiale- og forretningsetiske forhold.

Lyn&torden event ser et viktig samfunnsansvar i å sørge for at vår daglige drift til enhver tid etterstreber høy bevissthet og utførelse i tråd med de forventningene og retningslinjer som kreves i bransjen og samfunnet generelt

Våre mål skal synliggjøres og stadig være i utvikling der ny teknologi og vitenskap er innenfor rekkevidde. 

Lyn&torden event sine overordnende mål for ESG:

  • Lyn&torden er sertifisert Miljøfyrtårn og legger til grunn «grønne konferanser» når vi utarbeider arrangementer på vegne av kunder.

  • Siden 1.august blir det utarbeidet et klimaregnskap for alle arrangementer. Dette er et verktøy utarbeidet av Green Producers Club og Cicero. Hovedmålet med klimaregnskap er at man fra år til år kan se endringer og forbedringer. Det er også en viktig påminnelse til oss selv om hvilke tiltak man kan forbedre.

  • Bransjens målsetning er >40% mindre Co2 utslipp innen 2030. Dette er et mål vi støtter og har forpliktet oss til.

  • Store transporter tilstrebes brukt med Euro5 eller høyere utslippsklassifisering.

  • Vi skal aldri være dårligere enn bransjens ESG standard, men vil alltid tilstrebe forbedringer.

  • På alle arrangementer utarbeides det en HMS plan tilgjengelig for alt personell.

bottom of page