Alt blir bra!

Men hva gjelder nå?

ANTALLSBEGRENSNINGER

Fra 7.mai til 15.juni er det en begrensning på 50 personer for arrangementer på offentlig steder. Kort fortalt er arrangement på offentlige steder alle steder utenom hjem og kontor hvor man har mulighet til å leie plass eller sted for gjennomføring av arrangementer. Private tilstelninger er for tiden max 20 personer.

Fra 15.juni tar myndighetene sikte på å åpne for arrangementer inntil 200 personer. Dette er foreløpig et forslag og fortløpende vurdering blir gjort om det blir gjeldende eller ei, på myndighetsnivå.

Regelverket endres stadig og vi følger med og gir råd fortløpende som situasjonen endrer seg.

 

SMITTEVERN

I alle tilfeller er det laget veiledere som tar utgangpunkt i den til hver tid gjeldende regelverk for smittevern. Vi følger disse nøye via vår dialog med Sponsor- og eventforeningen, NHO Reiseliv og Virke.

For alle arrangementer fremover skal det være en ansvarlig arrangør som til enhver tid har oversikt over antall personer i lokalet, hvem dette er og at smitteverntiltak blir overholdt.  

Lyn&torden ønsker at alle skal føle seg komfortable ved å møte opp på et arrangement. Vi vil derfor utarbeide egne planer for hvert enkelt arrangement fremover, og ikke lage en standard for alle, til Covid-19 situasjonen er under kontroll.

En vesentlig endring i veilederen er «gjester SKAL holde minst 1 meter avstand» endres til «gjester skal ha MULIGHET for 1 meter avstand». Det setter fortsatt strenge krav til romstørrelse og flyt i lokalene, men det gjør det mulig for oss å gjennomføre arrangementene på en forsvarlig måte.

 

BESTILLING OG KANSELLERING

Vi er i dialog med hoteller og andre konferanse- og eventlokaler jevnlig. Den viktigste driveren for å åpne for mulighet for arrangementer er å ha muligheten til å avbestille ved endringer i regelverk eller veiledere. Hvis dere nå vurderer å avholde et arrangement i 2020 så skal dere føle dere trygge på å kunne avbestille uten noen form for gebyrer eller vederlag som følge av kanselleringen. Dette kan man gjøre helt opp til 1 uke før arrangementsstart såfremt det er av hensyn til smittevern på bakgrunn av Koronasituasjonen.

 

HVA NÅ?

Vurderer dere et arrangement, være seg konferanse, kick off, sommerfest, julebord eller andre tilstelninger, så ta kontakt for å drøfte muligheter med oss. Vi hjelper til med å finne egnede lokaler, innhold, aktiviteter, underholdning og selvfølgelig smitteverntiltak for eventet, helt uten forpliktelser ved kansellering pga Covid-19 situasjonen.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Oppdatert 11.05.2020

+47 920 65 077

info(a)lynogtorden.no

Lyn&torden event AS, +47 920 65 077, +47 920 28 788,  +47 957 70 834, Widerøeveien 1, 1360 Fornebu

 

Oslo, Norway.