Alt blir bra!

Men hva gjelder nå?

ANTALLSBEGRENSNINGER

Fra 15.juni åpnet myndighetene for at grupper på inntil 200 deltakere kan samles samtidig. Dette gjelder kun på offentlige steder.  Et arrangement på offentlig sted er alle steder hvor hvem som helst kan leie eller bruke for lukkede tilstelninger. Dette kan være hotell, serveringslokaler, grendehus eller restauranter.

 

Antallet 200 gjelder deltakere, mens ansatte eller andre involverte kommer i tillegg til nevnte 200. For arrangementer som varer over lengre tid kan kohorter med inntil 200 deltakere skiftes ut i løpet av dagen. Kohortene må skiftes ut på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det må ikke være kontakt mellom kohortene. Dette kan være en konferanse med flere enn 200 deltakere hvor nye gjester kommer inn etter at de andre har dratt. På den måten kan vi gjennomføre arrangementer med flere enn 200 deltakere.

 

Private tilstelninger er fortsatt maks 20 personer samlet på private steder som hjem eller kontor. Pass på at dere legger til rette for at alle kan overholde 1-meters regelen.

 

SMITTEVERN

I alle tilfeller er det laget veiledere som tar utgangpunkt i den til hver tid gjeldende regelverk for smittevern.

For alle arrangementer skal det være en ansvarlig arrangør som til enhver tid har oversikt over antall personer i lokalet, kontaktinfo til alle tilstede og at smitteverntiltak blir overholdt.  Det viktigste for oss under et arrangement er sikkerheten til gjester og ansatte.

Lyn&torden ønsker at alle skal føle seg komfortable ved å møte opp på et arrangement. Vi utarbeider en egen smittevernplan for hvert enkelt arrangement, til Covid-19 situasjonen er under kontroll. Her vil vi gi informasjon til deltakere og ansatte ved arrangementet om hvordan alle skal opptre, gjøre og ikke gjøre.

 

BESTILLING OG KANSELLERING

Vi er i dialog med hoteller og andre konferanse- og eventlokaler jevnlig. Den viktigste driveren for å åpne for mulighet for arrangementer er å ha muligheten til å avbestille ved endringer i regelverk eller veiledere. Hvis dere nå vurderer å avholde et arrangement i 2020 så skal dere føle dere trygge på å kunne avbestille uten noen form for gebyrer eller vederlag som følge av kanselleringen. Dette kan man gjøre helt opp til 1 uke før arrangementsstart såfremt det er av hensyn til smittevern på bakgrunn av Koronasituasjonen og gjelder de fleste av våre destinasjoner.

 

HVA NÅ?

Høsten blir spennende med tanke på smitte i samfunnet, tiltak fra myndighetene og hva som er lov. Uansett skal vi finne muligheter som passer for dere.

Vurderer dere et arrangement, være seg konferanse, kick off, sosiale eventer eller andre tilstelninger, så ta kontakt for å drøfte muligheter med oss. Vi hjelper til med å finne egnede lokaler, innhold, aktiviteter, underholdning og selvfølgelig smitteverntiltak for eventet, helt uten forpliktelser. Det er også mulighet å kombinere arrangementet med streaming slik at gjester som ikke er tilstede kan følge arrangementet fra skjermen der det passer.

 

 

​Vi gleder oss til å høre fra deg!

 

 

Oppdatert 18.08.2020

 

Kilde: Fhi.no / db.no / NHO / Virke / Sponsor- og eventforeningen

+47 920 65 077

info(a)lynogtorden.no

Lyn&torden event AS, +47 920 65 077, 

Widerøeveien 1, 1360 Fornebu

 

Oslo, Norway.