Alt blir bra!

Tiden vi er inne i er spesiell for oss alle. Det kommer stadige pressekonferanser med nye anbefalinger og påbud vi alle må forholde oss til. 

Mange kontakter oss for råd og tips til hvordan man fortsatt kan gjennomføre arrangementer uten at det går på akkord med personlig helse og sikkerhet for deltakerne. 

Vi skal til en  hver tid veilede kunder til å velge trygge løsninger for dem selv. Det er derfor begrenset med valg vi har, men for noen av kundene våre er det allikevel en nødvendighet å nå ut med et budskap til ansatte eller kunder. 

Vi gjennomfører i disse dager

 

- Digitale arrangementer hvor alle deltakere følger med fra skjerm.

- Hybride arrangementer hvor noen deltakere sitter i salen inntil lovbestemte antallsbegrensninger, og resten følger med fra skjerm. 

- Fysiske arrangementer for mindre grupper hvor alle gjester er tilstede. Her har vi alltid strenge krav til arrangør og gjester for deres og vår sikkerhet. 

Kontakt oss for mer info og hva vi kan gjøre for deg. 

Alt blir bra!